ประวัติส่วนตัว


ชื่อ
น.ส อาภารัตน์   นามสกุล อิงคภากร

ชื่อเล่น จ๋า

วัน/เดือน/ปี เกิด  วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2536

อายุ 18 ปี

กรุ๊ปเลือด A

ที่อยู่ปัจจุบัน: 43/23 ม.พนารินทร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail: jarchan_9@hotmail.com